EGUNEKO IRUDI ASTRONOMIKOA

2008-01-29

6. gaia. ERREAKZIO KIMIKOAK

  1. SUBSTANTZIAK ETA ALDAKETAK
  2. ERREAKZIO KIMIKOEN AZTERKETA
    -Ekuazio kimikoa, erreakzioen doiketa
  3. ENERGIAREN ELKARTRUKAKETAK ERREAKZIO KIMIKOETAN
  4. ERREAKZIO KIMIKO MOTAK
  5. ESTEKIOMETRIA. MATERIAREN BALANTZEA ERREAKZIO KIMIKOETAN
  6. ARIKETAK

No hay comentarios: